Briefing de presă susținut de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, la finalul ședinței de guvern

7 luni în urmă 87

Miercuri, 08 Iunie 2022

Dan Cărbunaru: Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la briefingul de presă al Guvernului organizat după ședința de guvern care doar ce s-a încheiat. Aș vrea să vă semnalez câteva dintre temele discutate astăzi în guvern și deciziile luate. 
În primul rând, a trecut în primă lectură proiectul de ordonanță de urgență pentru completarea Ordonanței Guvernului 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, un proiect care include o serie de măsuri care să asigure continuarea regimului sancționatoriu al UE aplicat în contextul agresiunii militare ruse din Ucraina, fără însă a prejudicia activitatea unor companii din România și, implicit, protejând locurile de muncă din aceste companii. Astfel, se va introduce posibilitatea de instituire a unui mecanism de control care să furnizeze garanțiile necesare pentru ca persoana juridică asupra căreia se aplică sancțiunile să nu poată avea acces la fonduri sau resurse economice ale entității deținute sau controlate. Practic, acest mecanism de control va putea genera o serie de derogări, în sensul în care vor fi permise operațiuni precum accesarea fondurilor necesare pentru a continua activitatea economică, plata salariilor angajaților, plata utilităților, a serviciilor, a taxelor, contribuțiilor, costurilor comerciale, furnizorilor aferenţi activității de producție, achiziție și vânzare. 
În România au fost afectate, ca urmare a acestor sancțiuni, zone precum industria metalurgică, industria auto, industrii care au impact, la rândul lor, asupra lanțurilor valorice pe orizontală și care generează efecte multiplicatoare pentru clienți sau furnizori, iar măsurile din acest proiect vor putea asigura continuarea activității și menținerea locurilor de muncă. 
Aplicarea măsurilor restrictive adoptate de UE implică înghețarea fondurilor și a resurselor economice, inclusiv ale celor controlate de persoane și entități desemnate. Se află în această situație o serie de persoane juridice din România a căror activitate economică le-a fost blocată, generând astfel dificultăți de aprovizionare cu materii prime și materiale şi afectând, totodată, piețele de desfacere a produselor și serviciilor. 
Potrivit estimărilor Ministerului Finanțelor, în aceste industrii activează un număr destul de mare de angajați pentru care ar putea exista riscul afectării locului de muncă. Doar în industria metalurgică sunt aproximativ 22.000 de persoane, în timp ce în industria auto se estimează că pot fi afectate 5000 de persoane dintre cele 200.000 angajate în domeniu în prezent. La acestea, bineînțeles, se adaugă și lanțurile valorice pe orizontală, clienți și furnizori. Toate reglementările care vor fi incluse și care fac parte din proiectul acestui act normativ respectă, sunt în concordanță cu reglementările europene. 
V-aș mai semnala și aprobarea unui proiect de lege privind ratificarea acordului privind spațiul aerian comun între UE și statele sale membre și Ucraina, semnat la Kiev, în 12 octombrie 2021, un acord negociat de către Comisia Europeană în baza unui mandat primit din partea Consiliului European. Acest acord va integra piața de transport din Ucraina în piața unică europeană, creând premisele dezvoltării relațiilor de transport dintre România și Ucraina, cu beneficii economice de ambele părți. 
Din perspectiva fondurilor europene, a fost aprobat și un proiect de lege privind gestionarea și utilizarea fondurilor INTERREG și a contribuției publice naționale pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană în perioada 2021-2027". Acest act normativ stabilește cadrul financiar general privind alocarea fondurilor INTERREG și a contribuției publice naționale în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea și utilizarea lor pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană". Se stabilesc și circuitele financiare aferente acestor programe, care vor începe imediat după adoptarea lor pentru a valorifica, în acest fel, fondurile disponibile. Datele de la nivelul Guvernului arată că impactul financiar asupra bugetului de stat, pentru toate programele gestionate de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, pentru perioada 2021-2027, este estimat la 70,74 milioane de euro pentru întreaga perioadă de implementare, aceasta reprezentând contribuția publică pe care bugetul de stat o asigură partenerilor din România și beneficiilor de asistență tehnică după caz și contribuții naționale transferate. 
Tot astăzi a fost aprobat și memorandumul privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru susținerea editării revistelor și publicațiilor culturale, altele decât cele propuse de uniunile de creatori din România, membre ale Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori, în conformitate cu Legea 136 din 2015 pentru finanțarea revistelor de cultură reprezentative din România prin acest memorandum urmând ca în perioada 2022-2023, această schemă de ajutor să sprijine reviste și publicații culturale. Bugetul total al acestei scheme este de 2,25 milioane de lei, constând în credite de angajare și credite bugetare. Beneficiarii schemei vor fi asociații, fundații, operatori culturali care au ca obiect de activitate editarea de reviste și publicații culturale, maximul de număr de beneficiari ai acestei scheme fiind de 40 în fiecare an. După publicarea, prin ordin al ministrului culturii, în Monitorul Oficial, schema de ajutor va fi disponibilă până la 31 decembrie 2023.
Din perspectiva situației de la vamă, astăzi, Guvernul a adoptat o hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 a HG nr. 1415 din 2009 privind organizarea ANSVSA și a unităților din subordinea acesteia, în contextul în care am văzut o creștere importantă a volumului de activitate la frontieră în urma agresiunii militare ruse din Ucraina. Nevoia suplimentării numărului de posturi al angajaților din vămi din partea ANSVSA a generat această hotărâre, care suplimentează cu 25 posturile aferente direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor la nivel județean, care au în structura lor posturi de inspecție la frontieră. Aceste posturi sunt necesare efectuării activităților de control oficial ale ANSVSA, pentru a gestiona în mod corespunzător volumul mare de activitate la frontieră, ca urmare a crizei din Ucraina. Cu permisiunea dumneavoastră, aş prezenta și distribuirea acestor 25 de posturi. Astfel, atât la frontiera cu Ucraina, cât şi cu Republica Moldova ori Serbia: la Halmeu, trei posturi, la Siret, patru posturi, la Vișan Dornești, trei posturi, Stânca Costești, patru posturi, Sculeni, două posturi, Albița, două, Constanța, unul, Aeroportul Internațional Henri Coandă București, un post, Moravița, un post, Galați, un post, Isaccea, două posturi și Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj Napoca, un post. Acestea ar fi principalele elemente pe care aş fi vrut să vi le spun.
 Aș adăuga aici aprobarea hotărârii de guvern pentru modificarea HG 148 din 2022, pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2022. Guvernul a prelungit perioada de valorificare a producţiilor realizate prin programul "Tomata". Astfel, noul termen este de 1 iulie, față de 10 iunie, cum fusese prevăzut inițial. De asemenea, același act normativ aprobat astăzi în guvern modifică și termenul de depunere a documentelor justificatie pentru primul ciclu de producție, acesta urmând a fi data de 30 august inclusive, față de 30 iunie, așa cum era inițial stabilit. 
Pe final, aş semnala și hotărârea de guvern privind vânzarea pachetului de acțiuni din capitalul social care trebuie efectuată ca urmare a obligației asumate de guvern în punerea în executare a deciziei civile 2370 din 8 mai 2019, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul 1442/2/2015. Acest act normativ era necesar pentru a reduce riscul rezultat din această decizie, concomitent cu analiza efectelor implicite și de impact care derivă din diminuarea cotei de participație a statului român la capitalul social al OMV Petrom SA. În acest sens, Ministerul Energiei vă va oferi toate detaliile tehnice. 
Înainte de a vă întreba dacă aveți solicitări de clarificare sau alte teme pe care doriți să le abordăm, aș vrea să vă semnalez că astăzi am avut o întâlnire cu reprezentantul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, reprezentantul pentru libertatea mass media, doamna Tereza Ribeiro. A fost un dialog în cadrul căruia am discutat despre importanța libertății de exprimare, libertății mass media și modul în care Guvernul României se implică pentru a proteja aceste valori fundamentale în orice democrație. După cum știți, OSCE este una dintre cele mai respectate organizații la nivel internațional, din care și România face parte și a fost o bună ocazie pentru a discuta despre nevoia de a proteja aceste valori bazate pe libera exprimare și pe modul în care, în colaborare cu mass media, cu societatea civilă, un guvern democratic trebuie să se poziționeze mai ales în această perioadă complicată la nivel regional. Poate că și în același context, astăzi, după ședința de guvern, membrii Cabinetului au avut o discuție, un schimb de idei cu reprezentanți ai societății civile, din perspectiva nevoii de a avea o comunicare cât mai bună și cât mai adecvată. Vă rog, dacă aveți întrebări.
Reporter: În legătură cu hotărârea de guvern adoptată, cu vânzarea acțiunilor la Petrom de către stat, aveți un procent, adică nu este pe nicăieri proiectul acesta și nu știm de unde să facem rost; pe site, la Ministerul Energiei, sunt două proiecte şi informaţiile diferă.
Dan Cărbunaru: Aşa cum vă spuneam, Ministerul Energiei, după şedinţa de guvern, este pregătit să vă ofere toate detaliile și ne vom asigura, alături de colegii din presă, că veți primi toate detaliile necesare.
Reporter: Deci nu va fi 1% sau 0,99%, nu ştiţi?
Dan Cărbunaru: Toate detaliile legate de această chestiune tehnică le furnizează ministerul care a inițiat hotărârea de guvern și, în acest sens, veţi primi toate informațiile. Mulțumesc!
Reporter: Bună ziua, Referitor la aglomerațiile din vămi, decizia de a crește cu 25 de posturi numărul de angajați ANSVSA este singura luată pentru ca lucrurile să se regleze? Înțeleg că sunt cozi foarte mari şi ar fi nevoie nu doar de angajaţi ANSVSA, ci şi de alţi funcţionari, alte...
Dan Cărbunaru: Există, după cum știți, dialog în special cu partea ucraineană legată de modalitatea de a fluidiza acest trafic. Sigur, inițial, prima parte a dialogului a fost axată pe fluxul de persoane în momentul în care exista un număr mai mare de refugiați. Au fost discuții pe care oficialii guvernului, inclusiv premierul, le-au purtat atunci când s-au întâlnit cu cei ucraineni, la Kiev, pentru a găsi noi soluții. Din această perspectivă la care faceți referire, respectiv fluxul de comercial, fluxul de mărfuri, sigur că există un alt set de măsuri care trebuie puse în teren, atât în raport cu frontiera cu Ucraina, cât și la granița cu Republica Moldova. Și ceea ce am prezentat astăzi este doar o parte din măsurile pe care autoritățile române deja le discută cu autoritățile din Republica Moldova și din Ucraina, pentru a fluidiza inclusiv acest flux de mărfuri.
Reporter: S-a discutat în ultimele săptămâni și despre deschiderea unor noi puncte vamale. Este aceasta o măsură care să se aprobe, nu știu, poate mâine, spunea premierul că poate mâine ar fi o ședință?
Dan Cărbunaru: Este una dintre măsurile care pot contribui la reducerea presiunii care există acum pe anumite puncte de frontieră și face parte din discuțiile pe care reprezentanții Guvernului le-au avut inclusiv cu autoritățile din Ucraina și Republica Moldova.
Reporter: Și acea suplimentare de posturi la MAI, pe care ați prezentat-o acum două săptămâni, cred, includea și mai mulți angajați în punctele vamale, adică din cei 7.800, dacă îmi amintesc bine, o parte ar putea fi angajați la frontieră, ca să se fluidizeze traficul. 
Dan Cărbunaru: Acolo discutam despre o suplimentare a numărului de posturi și, după cum vă amintiți, nu discutam despre angajări efctive; dar modul în care sunt redistribuiți angajații din Poliția de Frontieră în acest caz sigur că trebuie să facă parte din abordarea integrată a modului în care autoritățile române sunt pregătite să își flexibilizeze prezența. Doar că, în afară de aceste măsuri care țin de suplimentarea efectivelor din teren, nu vorbim de angajări suplimentare neapărat, ci de suplimentarea efectivelor, dacă ne raportăm la Poliția de Frontieră sau forțele Misterului de Interne din acea parte, aceste lucruri trebuie completate cu optimizarea sistemului de lucru, în acord cu colegii din autoritățile din Republica Moldova și din Ucraina, tocmai pentru a optimiza aceste procese care sunt inerente trecerii unei frontiere externe a Uniunii Europene, deoarece suntem în această ipostază. Granița pe care România o are și cu Ucraina, și cu Republica Moldova reprezintă o graniță externă a UE și atunci trebuie respectate, pe de-o parte, regulamentele europene și, pe de altă parte, găsite și soluțiile flexibile de optimizare a modului în care se poate gestiona un flux crescut de marfă, mai ales după ce capacitatea Ucrainei de a-și gestionarea exporturile a fost afectată de agresiunea militară rusă, în special la porturile de la Marea Neagră.
Reporter: Și în privința ordonanței aceleia care a fost în primă lectură, s-a stabilit un termen pentru aprobarea ei? Pentru că înțeleg că unii angajați ai unei fabrici de țevi din Slatina spuneau că vor veni la București să protesteze pentru că nu pot să funcționeze din cauza acestor restricții, că acele derogări date în urmă cu o lună și ceva o să expire și oamenii se tem pentru locurile lor de muncă. 
Dan Cărbunaru: Există la nivelul Guvernului o preocupare extrem de serioasă, așa cum spuneam și mai devreme, în a proteja economia României și locurile de muncă, nu foarte puține, care sunt părți legate de impactul generat de nevoia de a respecta sancțiunile pe care și țara noastră a acceptat le aplice ca parte a modului în care funcționează UE. De aceea, cadrul legal la care se lucrează acum - și cred că este o chestiune de zile - este orientat tocmai pentru a da, pe de-o parte, continuitate capacităților de producție care ar fi afectate de aceste sancțiuni și de a păstra perspectiva locurilor de muncă pentru angajați, fără însă a încălca normele europene. Și acest cadru normativ va găsi cea mai bună formulă, astfel încât cele două obiective importante, nu doar pentru Guvern, dar, până la urmă, importante și pentru pentru țara noastră, pentru economia noastră, să poată fi respectate, e o chestiune de zile. 
Reporter: Mulțumesc!
Dan Cărbunaru: Mulțumesc! Dacă nu mai sunt alte întrebări, vă mulțumesc foarte mult!

Citiți întregul articol
The Bearings Stores Tururi 4x4 Desert Safari - Călătoria ta abia începe