Comunicat referitor la Ghidul Autorita?ii Bancare Europene privind criteriile de utilizare a datelor de intrare in modelul de masurare a valorilor la risc

11 luni în urmă 350

Ghidul Autorității Bancare Europene privind criteriile de utilizare a datelor de intrare în modelul de măsurare a valorilor la risc menționate la articolul 325bc din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 precizează criteriile pentru utilizarea datelor de intrare în modelul de măsurare a valorilor la risc menționate la art. 325bc din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu art. 325bh alin. (3) din regulamentul menționat.

Versiunea în limba română este disponibilă la adresa:
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/GLs%20on%20IPU%202021-08/Translations/1018824/Guidelines%20on%20use%20of%20data%20inputs%20in%20the%20IMA_RO.pdf

Versiunea în limba engleză poate fi accesată la adresa:
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/1017268/Guidelines%20on%20use%20of%20data%20inputs%20in%20the%20IMA.pdf

Ghidul este luat în considerare în activitatea de supraveghere desfășurată de Banca Națională a României.

Citiți întregul articol
The Bearings Stores Tururi 4x4 Desert Safari - Călătoria ta abia începe