Comunicat referitor la Ghidul Autorita?ii Bancare Europene privind tratamentul pozi?iilor valutare structurale

11 luni în urmă 358

Ghidul Autorității Bancare Europene privind tratamentul pozițiilor valutare structurale în conformitate cu articolul 352 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (CRR) oferă orientări referitoare la tratamentul pozițiilor valutare structurale cu privire la solicitarea și acordarea aprobării în conformitate cu art. 352 alin. (2) din CRR.

Versiunea în limba română este disponibilă la adresa:
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2020/GLs%20on%20the%20treatment%20of%20structural%20FX/Translations/924256/EBA-GL-2020-09%20Guidelines%20on%20Structural%20FX_COR_EN.pdf

Versiunea în limba engleză poate fi accesată la adresa:
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2020/GLs%20on%20the%20treatment%20of%20structural%20FX/Translations/924256/EBA-GL-2020-09%20Guidelines%20on%20Structural%20FX_COR_EN.pdf

Ghidul este luat în considerare în activitatea de supraveghere desfășurată de Banca Națională a României.

Citiți întregul articol
The Bearings Stores Tururi 4x4 Desert Safari - Călătoria ta abia începe